Inkasso

”De har det bästa indrivningsresultatet”

Inkasso
LEAB Gruppen AB är ett inkassobolag med över 40 års erfarenhet av inkassohantering och vår personal vet hur betalningar kan inkasseras utan att era kundrelationer förstörs. Vi erbjuder er personlig service, effektiva rutiner, erfarna handläggare och en hög lyckandegrad samtidigt som era kunder för ett professionellt och trevligt bemötande. Kontakta oss för mer information kring vår inkassoservice.

Tillvägagångssätt i ett inkassoärende
Som kund hos oss får ni en personlig handläggare som tar hand om era inkassoärenden. Ni skickar in ärendet till LEAB Gruppen AB och vi gör en bedömning av kundens solvens. Därefter skriver vi ut ett inkassokrav och skickar till kunden. Vi hanterar ansökan om betalningsföreläggande, tar fram avbetalningsplaner, gör betalningsanmaningar, konkursåtgärder och övriga rättsliga hanteringar såsom eventuella rättegångar. Kort sagt, vi gör allt för att se till att ni får betalt för era produkter eller tjänster.
 
LEAB Gruppen AB är ett inkassoföretag som hanterar inkassoärenden på ett professionellt och personligt sätt. Vi vet att kunder som får ett inkassokrav inte nödvändigtvis är dåliga betalare och gör allt för att kunderna ska vara nöjda trots kravet om inkasso. Alla människor kan någon gång hamna i en ekonomisk svacka. Vårt mål är att satsa på nöjda kunder, en nöjd kund återkommer gärna och ser oftast till att betala i tid nästa gång.

Efterbevakning
Tack vare en effektiv efterbevakning kan vi också vara behjälpliga med era gamla avskrivna fordringar. Det är viktigt att äldre avskrivna fordringar inte faller i glömska eller blir preskriberade. Våra erfarna medarbetare kan ta fram åtgärder som passar era kunder, genom att hitta rätt åtgärd kan ni få betalt för även tillsynes hopplösa fordringar.

När ni anlitar LEAB Gruppen AB kan ni känna er trygg med att både ni och era kunder får ett professionellt och personligt bemötande. Vi tar fram skräddarsydda lösningar för båda parter, vilket är det bästa för både ert företag och era kunder.

Kontakta oss på 0372-77 50 25 för mer information kring vår inkassohantering.

Våra resurser - Er styrka
Kontakta oss på 0372-77 50 25