LEAB Gruppen AB

40 års erfarenhet av finansiellatjänster.

LEAB’s affärsidé är att skräddarsy finansiella lösningar för företag. Vi erbjuder våra kunder fakturabevakning, inkassohantering och omedelbara resurser genom fakturaköp. Som kund hos oss får ni en mycket hög service till låga kostnader. Kontakta oss för att se hur
LEAB Gruppen AB kan hjälpa ert företag.

Fakturabevakning
Fakturabevakning, eller reskontraservice, är en finansiell tjänst där vi har full kontroll på att ni får betalt i tid. Vi redovisar betalning dagligen och ni kan ha full kontroll på betalningsflödet genom vårt informations-center. Genom att överlämna fakturabevakningen till en extern partner kan ni frigöra resurser och därmed lägga full fokus på er kärnverksamhet. Ni sänker även era bankkostnader, stärker ekonomin och skapa ordning och reda.
Fakturaköp
Fakturaköp eller factoring innebär att ni säljer en del av era fakturor till LEAB Gruppen AB. Ni väljer själva vilka fakturor ni vill sälja och skicka till oss. Vi gör en analys av er kund och betalar direkt till ert bankkonto, kunden betalar fakturan till oss. Ni undviker därmed de likvida problem som kan uppstå om kunder väljer att dra ut på betalningen. Ert företag får pengar direkt, en starkare likviditet och behöver inte lägga lika mycket tid på administration.

Inkasso
LEAB Gruppen AB har över 40 års erfarenhet av inkassohantering och vår personal vet hur dåliga betalare kan hanteras. Vi gör bedömningar av era kunders solvens, utskrift av inkassokrav, ansöker om betalningsföreläggande, avbetalningsplaner, betalningsanmaningar, konkursåtgärder och övriga rättsliga åtgärder. Vi kan även vara behjälpliga med era gamla avskrivna fordringar.

Skräddarsydda lösningar
Vi har en mycket lång erfarenhet av fakturaservice och erbjuder våra kunder skräddarsydda finansiella tjänster. Oavsett om ni anlitar LEAB Gruppen AB för att bevaka fakturor, inkassohantering eller vill sälja fakturor till oss kan ni räkna med en hög servicegrad. Ni får samma handläggare under processen, från början till avslut, vilket är en trygghet för våra kunder. Kontakta oss för mer information kring våra tjänster.
Ni når oss genom att ringa
0372-77 50 25
eller via mail.