Fakturaköp
Fakturaköp
- Pengarna direkt på kontot!
LEAB Gruppen AB erbjuder fakturaköp eller factoring, en tjänst som har blivit allt mer vanligt och som passar perfekt för företag som vill undvika likvida problem. Tjänsten hjälper ert företag att frigöra kapital och öka likviditeten. Kontakta oss om ni vill veta mer om fakturabelåning eller vill sälja fakturor till oss.

Pengarna direkt på kontot
Kunder som väljer att dra ut på betalningen långt efter förfallodagen är ett stort problem för många företag. Likvida problem är något de flesta företag vill undvika och det är här factoring kommer in som ett bra alternativ. Genom att sälja fakturor till LEAB Gruppen AB får ni pengar direkt på bankkontot. Oavsett konjunkturläge får ni en ökad likviditet och möjlighet att frigöra kapital.

Hur fungerar tjänsten fakturaköp?
Tjänsten är mycket flexibel, ni väljer själva vilka och hur många fakturor ni vill sälja till LEAB Gruppen AB. Vi gör en analys på er kund och betalar direkt till ert bankkonto. Er kund betalar i sin tur fakturan till LEAB Gruppen AB vid förfallodagen. Ditt företag slipper därmed de risker som kan uppstå om kunder inte betalar sina fakturor och dessutom slipper ni tidsödande administration. Oavsett om kunden betalar sin faktura i tid eller inte får ni genom factoring alltid betalt för era tjänster eller produkter. Fakturaköp är därmed en trygghet för företag som befinner sig i expansiva faser eller har tillfälliga problem med likviditeten.
Med hjälp av factoring slipper ni hantera alla fakturor på egen hand, ni behöver heller inte tänka på betalningspåminnelser och inkasso. Likviditeten är inte längre ett problem, vilket underlättar för företag som vill satsa på kärnverksamheten och eventuella nya projekt. Ni bestämmer själva huruvida ni vill sälja alla eller ett urval av era fakturor till LEAB Gruppen AB. Vi har över 40 års erfarenhet av finansiella tjänster och är experter på att ta fram skräddarsydda lösningar åt våra kunder. Kontakta oss så hittar vi en finansiell lösning som passar ert företags förutsättningar och önskemål.
Ring oss på 0372-77 50 25 för mer information kring våra tjänster.
”Den bästa vägen att snabbt finansiera ditt företag”
”Pengarna direkt på kontot”
Våra resurser - Er styrka
Kontakta oss på 0372-77 50 25